GDPR

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, που εδρεύει Κων/νου Καραμανλή 88, Τ.Κ.54644, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (εφεξής: “η εταιρεία”).
Παρακάτω σας παραθέτουμε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής: “πολιτική”), η οποία εφαρμόζεται στην ιστοσελίδα μας. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας σχετικά με συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία.

Πως συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα που συλλέγουμε προέρχονται:

 • Άμεσα από εσάς: όταν μας στέλνετε βιογραφικό σημείωμα, αίτηση για πληροφορίες και υποβάλετε κάποιο αίτημα.
 • Αυτοματοποιημένα, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας καθώς ενδέχεται να λαμβάνουμε δεδομένα περιήγησης των υπηρεσιών της εταιρείας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι η διεύθυνση IP, το URL, το πρόγραμμα περιήγησης και άλλα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies.
 • Με ενδιάμεσους τρόπους, όπως ανακατεύθυνση στην ιστοσελίδα από Facebook, Linkedin, Google Ads, Google Business. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να μας αποσταλούν επιπλέον πληροφορίες (π.χ.
  Δημογραφικά δεδομένα).

Χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα της εταιρείας χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη, να διαχειρίζεται καλύτερα ο ιστότοπος και να παρακολουθείται η περιήγηση μέσα σε αυτόν.
Σκοπός Συλλογής και Επεξεργασίας Πληροφοριών Οι λόγοι που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορα προσωπικά δεδομένα, συνοψίζονται παρακάτω:

 • Για την χρήση των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.
 • Για την επικοινωνία σχετικά με εμπορικά θέματα και όχι για λόγους marketing.
 • Για αποφυγή απόπειρας απάτης, κατάχρησης και άλλων ύποπτων και επιβλαβών δραστηριοτήτων.
 • Για την επίτευξη μέγιστης ασφάλειας στην ιστοσελίδα και αξιολόγηση δυνητικών κινδύνων.
 • Για την τήρηση των πολιτικών χρήσης με σκοπό να συμμορφώνεται η εταιρεία στις ισχύουσες νομοθεσίες.
 • Για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργικότητας της σελίδας και βελτιστοποίηση της απόδοσής της.

Νομική Βάση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων διαμορφώνεται με νομική βάση που στηρίζεται στα εξής:

 • Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη
 • Η επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση έννομων συμφερόντων της εταιρείας, δίνοντας πάντα τη δέουσα βαρύτητα στα δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • Η επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για την συμμόρφωση της εταιρείας με τις νομικές της υποχρεώσεις
 • Κρίνεται απαραίτητη η συγκατάθεση των χρηστών, όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και για άλλες υποχρεώσεις, όπως την περίπτωση παροχής προσφορών

Η εταιρεία κατέχει το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας (τηλεφωνική, ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS κ.α.) με σκοπό την τακτική ενημέρωση του χρήστη. Τα στοιχεία του χρήστη αποκτούνται νομικώς, με βάση το Άρθρο 11, παράγραφος 3 του Ν.3471/2006 και εφόσον δεν αντιταχθεί σε αυτήν την επικοινωνία.

Χρόνος Διατήρησης

Η εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση της ισχύουσας σύμβασης ή οποιασδήποτε υπηρεσίας την αφορά άμεσα, στα πλαίσια της συμβατικής σχέσης:

 • Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, τα στοιχεία διατηρούνται κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των υπηρεσιών και όσο ορίζεται από την νομική υποχρέωση.
 • Σε περίπτωση συμπλήρωσης της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή άλλου αιτήματος, τα στοιχεία διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την εξυπηρέτηση του αιτήματος και για 12 μήνες μετά την διεκπεραίωση της διαδικασίας

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα στον βαθμό που ορίζεται από την νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλίζονται, ασκούνται και υπερασπίζονται νομικά δικαιώματα της εταιρείας, των χρηστών και του κοινού.
Διευκρινίζεται ότι προσωπικά δεδομένα που αφορούν συναλλακτικές σχέσεις με την εταιρεία, μπορεί να παραμένουν ως δεδομένα για την απόδειξη της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων για τον πελάτη και για την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

Δικαιώματα Χρηστών

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ/ GDPR), ο χρήστης δικαιούται:

 • Αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων
 • Ανάκληση της συγκατάθεσής του για επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων
 • Διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων λόγω ανακριβειών
 • Διαγραφή δεδομένων που έχει παρέχει, υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας
 • Περιορισμένη επεξεργασία των δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας
 • Εναντίωση σε μορφές επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων από την εταιρεία
 • Φορητότητα των Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον παρέχονται από τον ίδιο τον χρήστη και η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση ή εκτέλεση σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη

Αν ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω δικαιώματα, λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα για την διεκπεραίωση του αιτήματος, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν ξεπερνά τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής και ταυτοποίησής του. Αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει αυξημένος αριθμός αιτημάτων, η προθεσμία δύναται να επεκταθεί κατά 75 μέρες ακόμη.
Τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά δεδομένα του χρήστη θα διατηρούνται προκειμένου να διασφαλίζονται τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας. Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της εταιρείας στην Κων/νου Καραμανλή 88, Τ.Κ. 54644, Θεσσαλονίκη. Τέλος, ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής ερωτημάτων για την διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του και διατηρεί δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( https://www.dpa.gr/ ).

Αλλαγή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία διαθέτει την ικανότητα τροποποίησης της παρούσας πολιτικής. Παρακαλούμε ελέγχετε την πολιτική για τυχόν αναθεωρήσεις. Η αναθεώρηση τίθεται σε ισχύ από την στιγμή που αναρτάται η αναθεωρημένη πολιτική. Σε περίπτωση που επέλθουν ουσιαστικές αλλαγές, η εταιρεία θα προβεί στη δέουσα ενημέρωση των χρηστών.