Σεμινάρια

Για την καλύτερη εμπέδωση και κατανόηση των μεθόδων, κανόνων και διαδικασιών της Ασφάλειας & Υγείας, η εταιρεία μας διοργανώνει στοχευμένα σεμινάρια ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Τα σεμινάρια αυτά εισηγούνται έμπειροι επαγγελματίες του χώρου, ειδικότητας ανάλογης  της θεματολογίας.

Απευθύνονται σε εταιρείες, βιομηχανίες, δημόσιους οργανισμούς, τεχνικά έργα και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο.

Η διεξαγωγή τους μπορεί να διεξαχθεί σε χώρο και χρόνο επιλογής του πελάτη.

Ενδεικτική Θεματολογία

More than Safety