Βεβαίωση Μηχανικού - Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Η Βεβαίωση Μηχανικού ή αλλιώς Βεβαίωση Νομιμότητας συνοδεύει πλέον κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο.
Πιστοποιεί ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθώς και ότι δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, συγκρίνοντας την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας
 • Τοπογραφικό που συνοδεύει την Άδεια
 • Σχέδια της Πολεοδομίας
 • Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο)
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία ρύθμισης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν.

Μετά την λήψη των παραπάνω εγγράφων προχωρούμε σε αυτοψία στο ακίνητο προκειμένου να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη αυθαιρεσιών.

 • Εφόσον πολεοδομικά όλα είναι σύννομα προχωράμε άμεσα στην έκδοση της Βεβαίωσης.
 • Σε αντίθετη περίπτωση σας ενημερώνουμε για τα ευρύματα της αυτοψίας, το είδος των παραβάσεων, το συνολικό κόστος της Ρύθμισης και με τη συγκατάθεσή σας προχωράμε στην σχετική διαδικασία Τακτοποίησης του Αυθαιρέτου ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να εκδοθεί η Βεβαίωση Νομιμότητας.

Κατά περίπτωση σας ενημερώνουμε εαν απαιτείται για την περίπτωσή σας και τοπογραφικό με Δήλωση του Ν.651/1977

Η ισχύς της βεβαίωσης είναι δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της.

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Με τις ρυθμίσεις του νόμου 4178/2013 η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, χρήσεις ή πολεοδομικές παραβάσεις να τις διατηρήσουν για τα επόμενα 30 χρόνια.
Καταγράφονται οι πολεοδομικές παραβάσεις, υπολογίζεται και καταβάλλεται το ειδικό πρόστιμο σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις εξασφαλίζοντας έτσι ότι το ακίνητο θα απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη και τις δικογραφίες. Ακίνητα που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών δεν εντάσσονται στο νόμο.

Βασική προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού μέχρι και 28/07/2011.

Αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα θα αποδεικνύουν τον χρόνο ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο νόμιμου τίτλου (π.χ. συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.α.)
 • Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας επικυρωμένο αντίγραφο του Στελέχους της και των σχεδίων της Αρχιτεκτονικής μελέτης (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές κ.τ.λ.)
 • Αν έχει γίνει ρύθμιση με προηγούμενο νόμο, το έντυπο της ρύθμισης καθώς και τα πρόστιμα (πολεοδομίας) που έχουν πληρωθεί
 • Σε εκτός σχεδίου περιοχή βεβαίωση Δασαρχείου
 • Ταυτότητα
 • E1 και Ε9 (Το πιο πρόσφατο).
 • Απόδειξη έτους κατασκευής: Έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση , που το αποδεικνύουν .

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Αυτοψία και αποτύπωση ακινήτου
 • Υπολογισμός προστίμου
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια Πολεοδομία
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Έλεγχος δομικής τρωτότητας
 • Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος
 • Σύνταξη σχεδίων κατόψεων και τομών
 • Προσκόμιση αεροφωτογραφιών αν απαιτείται
 • Οριστική υποβολή και διεκπεραίωση φακέλου

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Η εταιρεία μας εξασφαλίζει την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας, δώστε μας τα χαρακτηριστικά του ακινήτου σας και θα πραγματοποιήσουμε άμεσα αυτοψία ώστε να έχετε απόλυτη εικόνα της κατάστασης.