Εταιρικό προφίλ

Η Tzovaras HSQE Engineering ιδρύθηκε το 2007 στη Θεσσαλονίκη. Με γνώμονα την αξιοπιστία και την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και με συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, διαγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανοδική πορεία.

Κατέχοντας άδεια Εξωτερικής Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.) από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στελεχωμένη από μια ομάδα έμπειρων μηχανικών και συνεργατών όλων των ειδικοτήτων, παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες στον τομέα της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία σε Πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Η διαφοροποίηση της Tzovaras HSQE Engineering έγκειται στο γεγονός οτι προσφέρουμε κατ’ουσίαν τις υπηρεσίες μας, δρώντας συμβουλευτικά και εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα των πελατών μας και οχι κατ’ επίφαση καλύπτοντας απλά τις νομοθετικές απαίτησεις.

Η Πρόληψη είναι η κουλτούρα μας και ο μηδενισμός ατυχημάτων είναι ο στόχος μας.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ