Εταιρικό προφίλ

Η Tzovaras HSQE Engineering ιδρύθηκε το 2007 στη Θεσσαλονίκη. Με γνώμονα την αξιοπιστία και την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και με συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, διαγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανοδική πορεία.

Κατέχοντας άδεια Εξωτερικής Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.) από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στελεχωμένη από μια ομάδα έμπειρων μηχανικών και συνεργατών όλων των ειδικοτήτων, παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες στον τομέα της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία σε Πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Η διαφοροποίηση της Tzovaras HSQE Engineering έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρουμε κατ’ουσίαν τις υπηρεσίες μας, δρώντας συμβουλευτικά και εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα των πελατών μας και όχι κατ’ επίφαση καλύπτοντας απλά τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Όραμα: Ο μηδενισμός ατυχημάτων είναι ο αυτοσκοπός μας.

Αποστολή: Μέσα από την συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων και υπηρεσιών μας, διασφαλίζουμε ένα 100% ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Αξίες/ Κουλτούρα: 

●Ασφάλεια και Υγεία: Θέτουμε πάνω απ’ όλα την Υγεία και Ασφάλεια των ανθρώπων μας, του δικτύου συνεργατών μας και όλων των χρηστών των υπηρεσιών μας

●Κουλτούρα 0% ανοχής: Προκειμένου να εξασφαλίσουμε το 100% της Ασφάλειας και Υγείας, εφαρμόζουμε πολιτικές που ακολουθούν την αξία της μηδενικής ανεκτικότητας στην έκθεση της ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο.

●Ένα βήμα παραπέρα: Ο οργανισμός δεν επαφίεται στις νομοθετικές απαιτήσεις αλλά ανεβάζει το επίπεδο παρέχοντας κατάλληλη συμβουλευτική καθοδήγηση που εξασφαλίζει τα συμφέροντα των πελατών.

●Πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος: Πάντα σεβόμαστε την ανεκτίμητη αξία της ανθρώπινης ζωής και όλες μας οι δράσεις προσανατολίζονται από την προστασία αυτής της πανανθρώπινης αξίας.

 

Η Πρόληψη είναι η κουλτούρα μας και ο μηδενισμός ατυχημάτων είναι ο στόχος μας.