Σύμβουλοι Αξιοποίησης υφιστάμενων συστημάτων

Είναι σύνηθες το φαινόμενο εγκατάστασης σε μια επιχείρηση κάποιου εκ των προτύπων συστημάτων διαχείρισης το οποίο όμως εν τέλει δεν αποδίδει τον σκοπό ύπαρξής του αλλά αντιμετωπίζεται ως μια γραφειοκρατική διαδικασία.

Στην πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων υπέυθυνος για την λειτουργία και εφαρμογή του συστήματος ορίζεται ενας εκ των εργαζομένων ο οποίος είναι επιφορτισμένος και με τις κύριες αρμοδιότητες της θέσης εργασίας του με αποτέλεσμα .

Σε συνδυασμό με την οικειότητα που αναπτύσσεται ανάμεσα στους συναδέλφους λόγω της καθημερινής συνύπαρξης καθίσταται δεδομένο πως η επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί αποτελεί ενα βάρος διαχείρισης και σπατάλης χρόνου και οχι ενα χρήσιμο εργαλεία διασφάλισης και επίτευξης στόχων.

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. Tzovaras HSQE Engineering παρέχει σε επιχειρήσεις υπηρεσίες Συμβούλου αξιοποίησης συστημάτων. Με μια συχνότητα επισκέψεων που καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες και το μέγεθος της επιχείρησης, εξασφαλίζουμε την πλήρη επίβλέψη και αξιοποίηση του συστήματος.
Για τον κατασκευαστικό τομέα υπάρχει η δυνατότητα συντονισμού και εφαρμογής του συστήματος και σε κάθε νέο εργοτάξιο.

Για περισσότερες πληροφορίες θα είναι χαρά μας να επικοινωνήσετε μαζί μας.