Εφαρμογή και εγκατάσταση

Η εταιρεία μας εγκαθιστά και εφαρμόζει τα κάτωθι συστήματα Διαχείρισης:

  • Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008
  • Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004, ΕΜΑS
  • Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας, ΕΛΟΤ 1801-OHSAS 18001

Σε συνεργασία με διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης παρέχουμε πλήρης υπηρεσίες, απο την αρχική ανάπτυξη του συστήματος εως και την τελική πιστοποίηση.