Τεχνικός Ασφαλείας πρόγραμμα υπολογισμού ωρών

Πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Ν3850/2010) τις ελάχιστες ώρες που απαιτούνται για την απασχόληση του τεχνικού ασφαλείας σε μία επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη το απασχολούμενο προσωπικό και την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση.

Κατηγορία επικινδυνότητας Δείτε το πίνακα κατωτέρω και επιλέξτε την κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με το κύριο κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης
Απασχολούμενο προσωπικό Γράψτε πόσα άτομα απασχολείτε
Απασχολούμενοι υπάλληλοι Γράψτε πόσα άτομα από αυτά που δηλώσατε ανωτέρω απασχολούνται σε γραφεία
Οι συνολικές ώρες είναι Αυτές είναι οι ελάχιστες ώρες που θα πρέπει ετησίως να απασχολείται ο Τεχνικός Ασφαλείας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ