Υπολογισμός ωρών απασχόλησης του ιατρού εργασίας

Πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Ν3850/2010) τις ελάχιστες ώρες που απαιτούνται για την απασχόληση του Γιατρού Εργασίας σε μία επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη το απασχολούμενο προσωπικό και την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση.
Ο Γιατρός Εργασίας προβλέπεται όταν μία επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζομένους (51+).
Από τον πρώτο εργαζόμενο απαιτείται Γιατρός Εργασίας εφόσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται με προϊόντα αμιάντου,

Κατηγορία επικινδυνότητας Δείτε το πίνακα κατωτέρω και επιλέξτε την κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με το κύριο κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης
Απασχολούμενο προσωπικό Γράψτε πόσα άτομα απασχολείτε
Απασχολούμενοι υπάλληλοι Γράψτε πόσα άτομα από αυτά που δηλώσατε ανωτέρω απασχολούνται σε γραφεία
Οι συνολικές ώρες είναι Αυτές είναι οι ελάχιστες ώρες που θα πρέπει ετησίως να απασχολείται ο Γιατρός Εργασίας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ