Άδειες

Άδεια Λειτουργίας / Άδεια Εγκατάστασης

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία έκδοσης Άδειας Λειτουργίας και Άδειας Εγκατάστασης για Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κα.

Βασικό για κάθε επιχειρηματία είναι να αναθέτει τις εν λόγω διαδικασίες σε καταρτισμένους μηχανικούς  ΠΡΙΝ την μίσθωση του ακινητου όπου θα στεγαστεί η εταιρεία του, διότι η πλειονότητα των προβλημάτων αδειοδότησης έχει να κάνει με την ακαταλληλότητα του ακινήτου.
Γεγονός που δημιουργεί χρονικές καθυστερήσεις, αυξήσεις προυπολογισμού επένδυσης ακόμη και αδυναμία ίδρυσης.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ
 • ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Οικοδομική Άδεια / Άδεια Δόμησης

Η έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης είναι απαραίτητη είτε πρόκειται για την ανέγερση νέας οικοδομής, είτε για προσθήκη, είτε επισκευή / ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, είτε αλλαγή χρήσης ενός χώρου σε μία άλλη χρήση. Στην ουσία πρόκειται για την απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, για την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών.

Η οικοδομική άδεια συνοδεύεται απο συγκεκριμένες μελέτες οι οποίες εξασφαλίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την ποιότητα, αισθητική, ασφάλεια και λειτουργικότητα κάθε κατασκευής.

Βασικές Μελέτες

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΕΝ.Α.Κ.)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ Π ΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Κόστος

Το κόστος είναι σε άμεση συνάρτηση με το είδος , το μέγεθος του κτιρίου και τη φύση των προς εκτέλεση εργασιών.

Στο κόστος μιας οικοδομικής άδειας συμπεριλαμβάνονται:

 • οι αμοιβές των μηχανικών για την εκπόνηση των μελετών
 • οι εισφορές προς το δημόσιο και τρίτους φορείς
 • και οι αμοιβές της υποχρεωτικής επίβλεψης

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Η εταιρεία μας εξασφαλίζει την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας, δώστε μας τα χαρακτηριστικά του έργου σας και θα σας κοινοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή προσφορά μας για το συνολικό κόστος έκδοσης της αδείας σας.