Διαχείριση Δημοσίων Έργων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διαχείριση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται κατά την ανάληψη ενός Δημόσιου Έργου, από την υπογραφή της συμβάσεως έως και την οριστική παραλαβή αυτού, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεται αυτό.

Διαθέτοντας πολυετή αντίστοιχη εμπειρία, με τα στελέχη της να έχουν διαχειριστεί με επιτυχία πληθώρα δημοσίων συμβάσεων, από απλά οικοδομικά, υδραυλικά, Η/Μ και έργα οδοποιίας, έως σύνθετα έργα μεγάλων προϋπολογισμών, έχοντας παράλληλα την απαραίτητη γνώση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, εξασφαλίζουμε στο έπακρο τα συμφέροντα του εκάστοτε Αναδόχου.

 

Ενδεικτικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Πρόσθετες Υπηρεσίες

  • Επαφές με την εκάστοτε τεχνική υπηρεσία
  • Επίβλεψη κατασκευής του έργου
  • Υπηρεσίες Ασφάλειας & Υγείας
(Ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας)

Δυνατότητες Διακανονισμού

Η συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία διαμορφώνεται ανά έργο, προσδιορίζεται είτε:

  • ως συγκεκριμένο ποσοστό επί του συμβατικού προϋπολογισμού
  • ως κατ΄ αποκοπή δαπάνη
  • ως αντιμισθία κατά το χρόνο διάρκειας του έργου έως την οριστική παραλαβή του.

Η απόδοσή της γίνεται αναλογικά με την πορεία του έργου και με την πληρωμή έκαστου λογαριασμού, την ημέρα εκταμίευσης του ποσού.

Συνεπώς ο Ανάδοχος δεν επιβαρύνει την
οικονομική ρευστότητα της επιχείρησής του.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Η εταιρεία μας εξασφαλίζει την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας, δώστε μας τα στοιχεία του έργου και τις ανάγκες σας και θα σας παρουσιάσουμε άμεσα τις προτάσεις μας και πλήρη κοστολόγηση αυτών.