Ενεργειακή Επιθεώρηση

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ και ΝΕ (πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας).

Πότε απαιτείται Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού (ΠΕΑ):

 • Για ακίνητο που :
 • μεταβιβάζεται
 • πωλείται
 • ενοικιάζεται
 • Για όσα ακίνητα κατασκευάστηκαν βάσει του ΚΕΝΑΚ.
 • Για ακίνητο που εντάσσεται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ ‘οίκον.

 

Παρατηρήσεις

 • Σύμφωνα με το Ν. 4122/2015, από 1/1/2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται.
 • Με τον ίδιο Νόμο από 1/1/2016 τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος έως είκοσι (20) έως και εκατό κιλοβάτ (100 kW) τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, για συστήματα με λέβητες άνω των εκατό κιλοβάτ (100 kW) (ανά 4 έτη αν χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο).

 • Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000 έως 10.000€ ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας του υπόχρεου κλπ.
 • Σύμφωνα με το Ν. 4342/2015, από 9/11/2015, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

 

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Τίτλου ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ή Σύσταση οριζόντιας Ιδιοκτησίας)
 • Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου)(εάν η περιοχή έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο)
 • Αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης στο κτηματολόγιο(εάν η περιοχή έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο)
 • Αντίγραφο Κατόψεων του χώρου
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού
 • Αντίγραφο Αδειας Πολεοδομίας (για κτήρια μετά το 1980)
 • Προαιρετικά :αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ 3 τελευταίων ετών (εάν δεν υπάρχουν τότε του τελευταίου έτους) (δεν χρειάζονται για νέα κτίρια)
 • Προαιρετικά :αντίγραφα λογαριασμών κοινοχρήστων, όπου αναφέρεται η κατανάλωση πετρελαίου / φυσικού αερίου, των 3 τελευταίων ετών (εάν δεν υπάρχουν τότε του τελευταίου έτους) (δεν χρειάζονται για νέα κτίρια)
 • Ισχύς κλιματιστικών
 • Φύλλο συντήρησης κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης
 • Η/Μ Μελέτες και Σχέδια (αν υπάρχουν)
 • Μελέτη θερμομόνωσης (σε περίπτωση που η Οικοδομική Άδεια έχει βγει απο 01/01/1980 έως 30/09/2010)
 • Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης

 

Διαδικασία

 • Ανάθεση ενεργειακής επιθεώρησης από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του κτιρίου προς τον ενεργειακό επιθεωρητή.
 • Ηλεκτρονική έκδοση του αριθμού πρωτοκόλλου της ενεργειακής επιθεώρησης.
 • Επιθεώρηση του κτιρίου με επί τόπου επίσκεψη για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων και την επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή.
 • Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Κατ΄αυτό το στάδιο γίνεται η επεξεργασία και ο ακριβής προσδιορισμός των δεδομένων, οι υπολογισμοί και η ανάλυση των αποτελεσμάτων.
 • Συστάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κτηρίου.
 • Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτηρίου (Π.Ε.Α).

 

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Η εταιρεία μας εξασφαλίζει την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή σας, διαθέτει Πιστοποιημένους Μόνιμους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Επικοινωνήστε μαζί μας , δώστε μας τα χαρακτηριστικά του ακινήτου σας και θα πραγματοποιήσουμε άμεσα την Επιθεώρηση και την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού.

Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης: http://exoikonomisi.ypeka.gr/Portals/1/exikonomisi_app/exoikonomisi.htm