BREEAM

Breeam

Μέθοδος BREEAM

(Building Research Establishment Environmental
Assessment Method ).

Τι είναι η μέθοδος BREEAM

Το BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) δημιουργήθηκε από τον οργανισμό BRE της Αγγλίας και αποτελεί μια από τις κορυφαίες μεθόδους αξιολόγησης και πιστοποίησης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας έργων, κτιρίων και υποδομών, αντιμετωπίζοντας όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους όπως η νέα κατασκευή, η ανακαίνιση αλλά και η χρήση.
Προωθεί επενδυτές, μελετητές και κατασκευαστές να καινοτομήσουν και να διαφοροποιηθούν κάνοντας αποτελεσματική χρήση των πόρων. Η εστίαση στη βιώσιμη αξία και αποτελεσματικότητα κάνει τις πιστοποιημένες με BREEAM κατασκευές ελκυστικές επενδύσεις και δημιουργεί βέλτιστα περιβάλλοντα που ενισχύουν την ευημερία των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε αυτά.
Παγκοσμίως υπάρχουν περισσότερα από 539.600 ακίνητα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με τη μέθοδο BREEAM και σχεδόν 2.233.000 έχουν καταχωρηθεί προς αξιολόγηση σε 73 χώρες, από τότε που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1990.

Πώς λειτουργεί το BREEAM

Η μέθοδος BREEAM αξιολογεί το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός αναπτυξιακού πλάνου σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους που βασίζονται σε δείκτες επιδόσεων. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους αδειοδοτημένους αξιολογητές.
Το BREEAM μετρά τη βιώσιμη αξία σε μια σειρά από κατηγορίες, από την ενέργεια έως την οικολογία. Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες αντιμετωπίζονται οι πλέον σημαίνοντες παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ αυτών και: σχεδιασμό χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αντοχή και ανθεκτικότητα σχεδιασμού, την προσαρμογή σε κλιματικές αλλαγές, οικολογική αξία και προστασία της βιοποικιλότητας.
Για κάθε κατηγορία συλλέγονται ‘πόντοι’ για την επίτευξη των στόχων και το τελικό σύνολό τους καθορίζει τη βαθμολογία. Με βάση τη συνολική βαθμολογία που θα επιτευχθεί, το κτίριο κατατάσσεται σε μια από τις εξής 5 βαθμίδες πιστοποίησης:

 • Outstanding (‘Διάκριση’) ≥ 85%
 • Excellent (‘Άριστα’) ≥ 70%
 • Very Good (‘Πολύ Καλά’) ≥ 55%
 • Good (‘Καλα’) ≥ 45%
 • Pass (‘Βάση’) ≥ 30%

 

Μεθοδολογία BREEAM

Η διαδικασία πιστοποίησης κατά BREEAM ακολουθεί τα εξής βασικά στάδια:

 • Επιλογή κατηγορίας πιστοποίησης
 • Επιλογή BREEAM ASSESSOR
 • Καταχώρηση του προς πιστοποίηση project
 • Προκαταρτική αξιολόγηση
 • Αξιολόγηση στο στάδιο Μελέτης
 • Ενδιάμεση Πιστοποίηση
 • Αξιολόγηση στο στάδιο Κατασκευής
 • Τελική Πιστοποίηση

 

Οφέλη από την πιστοποίηση BREEAM

Η πιστοποίηση ενός κτιρίου κατά BREEAM προσφέρει σε πελάτες, επενδυτές, μελετητές κ.α. πολλαπλά οφέλη:

Μειωμένο λειτουργικό κόστος
Μέσω της μείωσης των ενεργεικών αναγκών λειτουργίας του κτιρίου (θέρμανση, ρεύμα,νερό, αερισμός). Για την επίτευξη των υψηλότερων βαθμίδων βαθμολογίας του BREEAM, έρευνα έδειξε πως απαιτήθηκε εως 2% αύξηση του προυπολογισμού επένδυσης το οποίο αποσβέστηκε μέσα σε δύο έως πέντε έτη μέσω εξοικονόμησης στους λογαριασμούς ενέργειας και νερού. Η ίδια έρευνα κατέδειξε πως για η επίτευξη χαμηλότερων βαθμολογιών BREEAM μπορεί να επιτευχθεί με ελάχιστη ή καμία επιπλέον χρέωση.

Μείωση ρίσκου επένδυσης
Με τις κλιματικές αλλαγές σε εξέλιξη, συνεχώς αναπτύσσονται νέοι κανονισμοί για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Αποτέλεσμα αυτού είναι κτίρια τα οποία θα κριθούν ως ενεργοβόρα να χάνουν σημαντικό τμήμα τις επενδυτικής τους αξίας.

Διαμόρφωση ελκυστικής επένδυσης
Εχει αποδειχθεί πως τα αειφόρα κτίρια, σε σχέση με τα ενεργοβόρα, έχουν:

 • 21% υψηλότερες τιμές πώλησης
 • 18% υψηλότερες τιμές ενοικίαση

Επιπλέον η ύπαρξη πιστοποίησης καταδεικνύει ένδειξη ποιότητας.

Δημιουργία παραγωγικού και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας
Η τήρηση των προδιαγραφών BREEAM εξασφαλίζει περιβάλλοντα εργασίας με καλό αερισμό, φωτισμό φυσικό και τεχβητό καθώς υψηλό επίπεδο άνεσης, παράγοντες που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην απόδοση των εργαζομένων μέσα σε αυτά.

Αύξηση συντελεστή δόμησης
Σε περιπτώσεις κτιρίων εξαιρετικής περιβαλλοντικής απόδοσης, ειδική αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 10% (ΝΟΚ Άρθρο 25 παρ.2).
Πηγή www.breeam.com

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Αειφορία Κτιρίων

More than Safety