Αειφορία Κτιρίων

Η σημασία της απόδοσης των κτιρίων που επηρεάζουν την ευρύτερη βιωσιμότητα αναγνωρίζεται πλέον ευρέως.

Τα νούμερα στην Ευρώπη:

  • Το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σχετίζεται με τον τομέα κτιρίου και αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 των εκπομπών CO2 της Ευρώπης.
  • Το 50% του συνόλου των υλικών που προέρχονται από τη γη μετατρέπονται σε οικοδομικά υλικά και προϊόντα.
  • Ο κατασκευαστικός τομέας χρησιμοποιεί το 25% του συνόλου παρθένου ξύλου.
  • Στις κατασκευαστικές εργασίες καταναλώνεται το 16% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης νερού ετησίως.
  • Ο κατασκευαστικός τομέας παράγει 450 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων κάθε χρόνο και αντιπροσωπεύει περίπου το 1/4 του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στην Ευρώπη.

 

Αειφόρο είναι ένα κτίριο όταν:

Αειφορία Κτιρίων

 

Δυο απο τις πιο αναγνωρισμένες μεθόδους πιστοποίησης της αειφορίας των κατασκευών, τις οποίες και εφαρμόζει η εταιρεία μας, είναι οι εξής:

  • Μέθοδος BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method )
  • Μέθοδος LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

 

Η εταιρεία μας εξασφαλίζει το Οικολογικό Αποτύπωμα της επένδυσής σας!

Αειφορία Κτιρίων

More than Safety